• Heggen
  • Heggen
  • Heggen
  • Heggen

OMI, Cyriax og McKenzie

 .......................................alt..................alt...................................................
Dr. James H. Cyriax (1904-1985) er den som på en måte var "far til ortopedisk medisin". Han var en engelsk ortoped som utviklet et system av klinisk undersøkelse for muskel-og skjelettlidelser. Han brukte mange år på å finne ut hvordan lidelser innen muskel-og skjelettsystemet kunne så logisk som mulig diffrensieres, og senere også behandles. Han begynte i 1929 med denne "livsoppgaven". Han skrev flere bøker og videreutviklet sitt system. Han så også verdien av samarbeid mellom leger og fysioterapeuter, og lagde behandlingssystem for begge, undersøkelsene og tolkningene (mao.diagnosene) skulle begge yrkesgruppene tillære seg. De siste årene lærte han opp både leger og fysioterapeuter- som skulle føre "systemet" videre, med videre forskning og viten, slik at systemet
hele tiden utvikler seg noe. Geniet James Henry ("Jimmi") Cyriax ble høyt dekorert med titler og anerkjennelse, og skapte på en måte ortopedisk medisin.
Se ellers andre linker (oppskrevet på linker avsnitt) for mer litteratur, osv om James Cyriax.
Robin A. Mckenzie (1931-2013) utviklet videre et øvelse/behandling og undersøkelseskjema for rygg (lumbal) og senere nakke+ øvre rygg (thorakal). I tillegg er det også utviklet et system for ekstremitetene (armer og bein), men det er nok (det geniale, relativt enkle) systemet innen rygg og nakke som han er mest kjent for. McKenzie er en høyt verdensanerkjent fysioterapeut/manuellterapeut fra New Zealand med en bråte titler, og også han har lært systemet videre til andre fysioterapeuter, som bringer det videre. Både han og Cyriax mente discus intervertebralis (mellomvirvelskiven) ofte kan medvirke på rygg og nakkepasienter, men med litt anderledes tilnærming på hvordan man kan flytte på de. Se ellers andre linker (oppskrevet på linke-avsnitt for mer informasjon).

OMI står for Ortopedisk Medicine International                                         (OMI=Kommer fra OMI Global).

Det er leger og fysioterapeuter som "snakker samme språk". De har fått samme type opplæring. Noen ganger responderer behandlingen best med fysioterapeutens tilnærming (feks med tverrfriksjonsmassasje, tøying, mobilisering, manipulering, traksjon, øvelser (feks. McKenzie), trening, trykkbølgebehandling, distraksjon, traksjonsbehandling, holdningslære, tips + råd, mm)

Andre ganger er det en kombinasjon.

Noen lidelser behandles best kun med legens tilnærminger (feks.sprøyteinjeksjoner(feks i ledd: feks hofteledd, skulder, albue),infiltrasjoner (slimposer, "hissige"senebetennelser), epiduraler, nerverotsinfiltasjoner, NSAIDS, andre medisiner,osv.) Leger i ortopedisk medisin kan også ofte manipulere og gi trykkbølgebehandling, osv.

I tillegg kan legen også henvise til andre undersøkelser (feks. MR/CT/røntgen/ultralyd/andre spesialister), sykemelde,osv,osv.

Både leger og fysioterapeuter innen OMI er opptatt av å "diagnostisere og behandle" pasienter , få folk bra, men også holde fastlegene godt informert og gi fastlegene/andre henvisere gode epikriser, mm.

Noen leger og fysioterapeuter innen OMI gjør også bilde-diagnostiske ultralydskanninger (i tillegg til den klinske diagnosen som blir stilt) selv.

OMI-Norge har sin interesse oranisasjon NFKOM (Norsk Forening for Klinsk Ortopedisk Medisin)

OMI i Norden har mest med OMI Global å gjøre.  OMI Global holder kurs over hele verden. Litteraturen er bygd på J. Cyriax og senere ; (Tony Van der Velde), Pierre Bisschop, Ludwig Ombregt, Herman j ter Veer " A System of Orthopaedic Medicine".

ETGOM Cyriax er en annen organisasjon i Europa som underviser "sin"ortopediske medisin bygd på Cyriax sitt grunnarbeid ute i verden.

 

 

Se ellers linker for mer infornasjon...