• Heggen
  • Heggen
  • Heggen
  • Heggen

Om Vidar

alt

Vidar Heggen (51) har drevet fysikalsk institutt i over 23 år i Askim. Han har tatt basis + advanced eksamner innen OMI-Cyriax, og har i tillegg forskning og anatomi kurs, mm og er spesialist i klinisk ortopedisk Fysioterapi (muskel-og skjelettsystemet).Han var blandt de 5-7 første i Norge som fikk den tittelen.Han var også tidlig ute mht å skaffe seg alle kurs og eksamner i Mckenzie (A-E ). Bestått injeksjonskurs. Injeksjonskurs med ultralydveiledning og injeksjonskurs blindt (anatomiske landemerker).

"Vært svært interessert i ortopedisk medisin siden 1996, da jeg var på mitt første OMI-kurs.

Å stadig "lære mer" og bli dyktig, få erfaring og å yte riktig behandling + i alle kasuser , i tillegg til å finne den/de riktige diagnosene i ett hvert tilfelle krever sitt. Heldigvis har jeg gode verktøy i ortopedisk medisin

og i Mckenzie (rygg/nakke). Og selvfølgelig sitter man på generell fysio-kompetanse, slyngeterapi (red cord), treningslære, MTT,mm.

Men det fineste er nok ortopedisk medisin, for da kan man stille en svært nøyaktig skolemedisinsk diagnose og det er egentlig ingen som kan motbevise den, spesiellt ikke hvis man har lokalbedøvd en struktur og etterpå er den aktuelle testen helt fin. Eller man har fått pasienten bra på den tiden man har forespeilet pasienten at det tar å bli bra. Fint innen ortopedisk medisin er også at man lærer av andre dyktige klinikere..

Har hatt mange samarbeidsmøter/vurderinger/jobbet tverrfaglig med lege/fysio fra OMI-klinikken i ca 14 år.

Har også hatt tverrfaglige møter/vurderinger/+ behandlinger med lege Fred-Arne Heggen en dag i uka i flere år, som også har vært svært lærerike.

Ellers får jeg ofte pasienter henvist til vurderinger (ofte gått i lang tid uten å få adekvat/fullgod hjelp).

Jeg har et godt forhold til fastleger/andre klinikker og andre behandlere i området. Jeg skriver alltid epikrise etter 1.gangs u-søkelse til fastlege, + hvis det er noe spesiellt jeg synes jeg bør opplyse om underveis , og når pasienten er ferdigbehandlet/avslutter behandlingen."

Fra oktober 2013 er nytt tverrfaglig samarbeid med lege Daiva Johansen også i gang, dvs vi kunne også tilby ultralydveiledete injeksjoner/infiltrasjoner og aspirasjon(modum ortopedisk medisin/Cyriax) her på Instituttet i tillegg til de kliniske vurderingene. Fra tidlig april 2019 avsluttes samarbeidet med Daiva J. Johannes Ibel ble ny samarbeidslege her på Inst. Han har og utdanning innen muskel og skjelett (ortopedisk medisin), ultralyd og injeksjonsterapi;setter også nerverot injeksjoner og sakrale epiduraler,mm. Are Hansen overtok stafettpinnen fra Johannes, også for å komme oftere på Inst. Are kom ca en dag i uka, fra ca tidlig november 2019 begynte Are Hansen her. Are H. kunne tilby ca samme som  Johannes Ibel beh-messig.Hyalauronsyre inj + prp- injeksjoner kunne også tilbys herfra. Are H. var øverste medisinske ansvarlige vedr. inj-terapi. Are Hansen har avsluttet/lengre pause her fra Institutttet, fra 2021.

PRIVAT:

Glad i kona, barna, hundene Charlie og Nossen, natur, fjell, sport, fotball, dykking, trening, film, turer, jobben, mm.

Vært i Askim bystyre i 8 år, spilt fotball for bla. Askim, Hærland og Trø/Bå A-lag. Medlem i PFF(Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forening)og NFKOM (Norsk Forening for Klinisk Ortopedisk Medisin).

Mer utfyllende tekst etterhvert.. Siden under bearbeiding.

CV for Vidar (50)

Født: 1971

Sivilstand: Gift, 3 barn.

Fysioterapi-skole i Berlin, Tyskland.Staatsexamen tas.

..95:

4mnd praksis fra privat praksis (Augsburg)

1,5 mnd praksis, Muritunet opptreningsinstitusjon, Valldal

4 mnd praksis fra nevrologisk klinikk (Bad Neustadt a. d. Saale)

1996:

4 mnd praksis fra privat praksis/kursted/sykehus (Gersfeld)

4 mnd kommunehelsetjeneste , Heimdal ,Trondheim. Begynte 1.OMI-kurs..Smile

1997:

5 mnd videre med kommunalhelsetjeneste, Heimdal, Trondheim

GODKJENT NORSK AUTORISERT FYSIOTERAPEUT.

2 uker på DAL, 3 mnd privat praksis i Drøbak, 1 år i privat praksis i Ulsteinvik.

Deretter 1998: Startet Heggen Fysikalske Inst..(se også om Heggen Fys inst.)

2000:

Flyttet lokalet til Dr.Randersgate 5.

Hele tiden jobbet videre med klinisk ortopedisk medisin og mye tverrfaglig samarbeid med bla lege som kom til Inst en dag i uka.

2002: Fikk spesialist tittel.

Jobbet siden på Heggen Fys. Inst.

2014: Institutt flyttet til A B Aarstensgate 2, 1.etg.

KURS OG EKSAMNER,OSV.tatt en rekke kurs, idrett, MTT, red cord (SET,slyngetreapi), forskning, anatomi, injeksjon/infiltrasjonskurs, Ultralydkurs.osv,osv.

Tatt eksamen basis + advanced i OMI, tatt alt i McKenzie, jobbet som spesialist i klinisk ortopedisk fysioterapi siden 2002Smile .trykkbølgebehskurs/kongresser,mm.

Jobbet med ultralyd-skanning u-søkelse i ca 6 år, og tatt  basis +videregående kurs. Injeksjonskurs (både med ultralyd og uten) er tatt. Eksamen innen injeksjonsterapi er også tatt og bestått..

Vært mange år i PFF (Privatpraktiserend Fysioterapeuters Forening) (også i styret) og hatt verv i avd. Oslo/Akershus/Østfold.

Vært fysioterapeut For Askim Volleyball lag(2001) , Askim fotball (2008-09), Team Indre(09) og Trøgstad/Båstad spillere kommer også stadig innom.

ELLERS: SKRIBENT, skrevet artikkel; "Lær av Dr. House!" (Aftenposten 28.07.2010) og "Bannlys sit-ups!" (Aftenposten 11.02.2011).Også vært på radio Oslo og

på "Syttentretti" på P4.

FOREDRAGSHOLDER også. Holdt foredrag for feks. RYGGFORENINGEN i NORGE , REVMATIKER FORENINGA (Mysen),mm.

Ta kontakt 69885181 hvis interessert...

OM ARE HANSEN: Lege. Han har videreutdanning innen ortopedisk medisin/muskel og skjelett -og også innen ultralyd-diagnostikk,mm. Han vil være her en dag i  uka, mulig også enda mer etterhvert. Are Hansen var øverste medisinske ansvarlige vedr inj.terapi her på Inst. Han overtok for lege Johannes Ibel , ca start november 2019. Are Hansen jobber nå i Bjørkelangen og på OMI Røyken. Avsluttet her.